29 March 1942 [Sunday]

English Translation

The wind suddenly turns 180o, and we race along.  Have really strong sea and wind, and every now and then it looks like the towering sea is going to crash on the stern.  Really have to watch the steering, especially because the wedges around the rudder stock loosen all the time and have too much space, so that every now and then the rudder may rattles like an empty can. The barometer is falling and we are running so fast that we even catch up with a large cargo ship.


Dutch Original

Wind draait ineens 180o, en loopen we als een kieviet.  Hebben erg veel zee en wind mee en lijkt het soms of de oploopende zeeen over het achterschip zullen vallen.  Let dan ook buitengewoon op het stuur te meer waar de keggen rond de roerkoning steeds los werken en te veel ruimte hebben, zoodat zoo nu en dan het heel roer rammelt als een leeg blik.  Bovendien valt de barometer, maar loopen we hard, want loopen zelfs een groote vrachtboot op.


Supplementary Information

Advertisements

28 March 1942 [Saturday]

English Translation

Bad weather, although slightly less cold.  Pounding engine.  Making a wretched 7 knots, so this trip is going to take a while.


Dutch Original

Slecht weer, alhoewel iets minder koud. Doorslaande machine.   Maken slecht 7′, dus kan het nog wel even duren, dit reisje.


Supplementary Information

27 March 1942 [Friday]

English Translation

Bad weather and the passengers are more dead than alive. Kitty and the children remain in the cabin. I still feel the responsibility heavy on my shoulders, which I never felt when my family was not on board, but it makes me nervous and crabby, which is not good.


Dutch Original

Slecht weer en zijn de passagiers meer dood dan levend.  Ook Kitty en de kinderen blijven in de kooi. Ik voel nog steeds erg de verantwoording op mij drukken, wat ik nooit zoo heb gevoeld toen mijn gezin niet a/b [aan boord] was, maar maakt het mij nu nerveus en kribbig, wat niet goed is.


Supplementary Information