6 March 1942 [Friday]

English Translation

Bad weather; water over deck and hatches.  Let the passengers as far as possible into the service corridors, also wet, and am glad that the crew help them by providing them with places to stay.  Batavia has fallen; and the Japanese are going straight across Java.


Dutch Original

Slecht weer, water over dek en luiken.  Laat de passagiers zoo veel mogelijk in de ook nog natte dienstgangen komen, en gelukkig helpen de crew ze door er verscheidenen i/d [in de] logiezen te nemen.  Batavia gevallen; Japs gaan dwars door Java.


Supplementary Information

Advertisements

5 March 1942 [Thursday]

English Translation

No real news. We have started to sail offshore again to make sure we miss the Dirk Hartog Isles. The native women and children are getting cold and miserable.  They huddle together under a few rain tents on deck.

I let them have extra food and milk for the kids. They are no trouble.  I start to get short on fresh water and close off the pumps, while we catch a bit of rainwater, only a small amount.


Dutch Original

Geen speciaal nieuws.  Zijn weer uit de wal gaan sturen om de Dirk Hartog eilanden vrij te loopen. De inlandse vrouwen en kinderen beginnen het koud en ellendig te krijgen.  Zitten onder een paar tochtige regententen op dek.

Laat extra voeding en melk voor de kids verstrekken. Zijn allen niet lastig. Begin gebrek aan zoetwater te krijgen en sluit de pompen, terwijl we water opvangen als het regent, wat echer slechts weinig bedraagt.


Supplementary Information

4 March 1942 [Wednesday]

English Translation

It is choppy but beautiful weather and cool: 23 degrees. Kitty and Elly eat with us for the first time; Nita has done so all along and is a good sailor. Nevertheless, the ship rolls heavily.

Got lucky and had our first sight of Australia towards dusk, which was a real relief.  Because not only do I not have a chart, but I am also not sure of the chronometer.  Also the people are now is calmer.


Dutch Original

Choppy doch prachtig weer en koel: 23 C.  Kitty en Elly voor ‘t eerst aan tafel; Nita was er steeds en is een goed sailor. Toch werkt het schip vrij zwaar.

Kregen gelukkig tegen de avond voor ‘t eerst Australia in zicht, wat een ware opluchting is. Want niet alleen dat ik geen kaart heb, maar ben ik ook niet erg zeker van mijn tijdmeter. Ook het volk is nu kalmer.


Supplementary Information