Daily Archives: January 22, 1942

22 January 1942 [Thursday]

English Translation

Poelau Tello‘ and ‘Bandermasin‘ are in, the latter called back from Balawan, ‘Pief’ and ‘Boelongan‘ return without result, because ‘v. Imhoff‘ had already sunk and the crew had already made it to shore in their own boats.   They did see some bamboo rafts and flat bottom boat drifting full of Germans, with Germans hanging on the outside too.

There was also one cargo boat with 60 in it.   As they approached, the Krauts had already started:  ‘We’re coming on board!’, but they just let them go because they were too scared to be caught off guard by those guys, because there is not much you can do against 200 fanatic Krauts with only six Europeans and one revolver.

Balikpapan‘ and ‘Elout‘ also arrived. Both little boats [check translation] and the ‘Boelongan‘ were strafed by Japanese planes at Sibolga and have several bullet holes but no casualties.  Just shocked and a little upset.  Therefore I always stay on board, especially because they expect an attack here. The city of Balikpapan is destroyed by us and Singapore has been heavily bombed: 1,000 dead English killed in Tarakan.  Where will it end?


Dutch Original

‘Poelau Tello’ en ‘B’msin’ binnen, de laatste teruggeroepen van Belawan, ‘Pief’ en ‘Boelongan’ komen zonder resultaat terug, daar ‘v.Imhoff’ reeds gezonken en de bemanning reeds in eigen booten naar de kust was. Zagen wel eenige vlotten van bamboe! en het vlet drijven welke boordevol Duitschers waren en die er trouwens nog buiten aan hingen ook.

Was ook nog 1 laadboot bij, waar er 60 in stonden. Toen ze dichter bij kwamen, begonnen de Moffen al van: “Wir kommen an bord!” maar hebben ze zo laten gaan, daar ze veels te bang waren door die knapen overrompeld te worden, want je doet niet veel tegen een 200 fanatieke Moffen met 6 Europeanen bewapend met een revolver.

‘B’p’pan’ en ‘Elout’ arriveeren ook. Beide Ba-booten en de ‘Boelongan’ zijn v/b Sibolga door Jap vliegtuigen beschoten en hebben verscheidene kogelgaten, alhoewel geen slachtoffers. Doch alleen geschrokken en wat van streek. Ik blijf dan ook steeds a/b, te meer waar ze ook hier een aanval verwachten. De stad Balikpapan is door ons vernietigd en S’pore zwaar gebombardeerd: 1000 doden Engels gesneuveld te Tarakan. Waar gaat dat heen?


Supplementary Information

Advertisement